Fantom ve Preklinik Öğrenci Çalışma Masası Alımı ve Kurulumu İhalesi

İhale No : 20220601
Başlangıç Tarihi : 17-06-2022-09:00
Bitiş Tarihi : 24-06-2022-12:00
Satın Alınacak Mal - Hizmet :

1 Kalem Fantom ve Preklinik Öğrenci Çalışma Masası Alımı ve 1 Kalem Kurulumu İhalesi Vakıf Yüksek Öğretim Kurunları İhale Yönetmeliğinin 16. maddesine göre Açık İhale usülü ile ihale edilecektir.

Talep Eden Birim : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Satın Alan Birim : SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
Satın Alma Usulü : AÇIK İHALE
Satın Alımın Yapılacağı Yer : İstanbul Galata Üniversitesi A Blok 1 Kat Toplantı Odası
Satın Alımın Yapılacağı Tarih : 24-06-2022-12:00
İlgili Memur : Recep TAVAN - recep.tavan@galata.edu.tr
İstenilen Belgeler :

-        İhale Dökümanı Alındı Belgesi

-        İmza sirküleri

-        Vekaletname(vekil ise)

-        İmza beyannamesi (vekil ise)

-        Ticeret Odası Faaliyet belgesi

-        Ticaret sicil gazetesi

-        Birim Fiyat Teklifi

-        Birim Fiyat Cetveli

-        İhaleye katılacak istekliler ihale konusu iş ile ilgili toplam teklif tutarının %100’ünden az olmayacak şekilde İş Bitirme Belgesi sunmak zorundadır.

               -        Excell Fiyat  Listelerin yüklendiği Flash Bellek

İhale Dosya Ekleri :
Açıklama :

İhaleye Kısmi Teklif Verilemez- Bu ihalede Kısım sayısı  1 (Bir)dir- İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.  Hesap Adı: İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ  IBAN TR23 0001 2009 7510 0016 0030 72  hesaba işin adı, gerçek ve tüzel kişi unvanı, vergi ve kimlik numaraları belirtilerek yatırılır Dekont karşılığında  İdarenin adresinden İHALE ALINDI BELGESİ alınabilir. 
 -İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludu