Elementer Sigorta Yenileme İhalesi

İhale No : 20211101
Başlangıç Tarihi : 19-11-2021-09:00
Bitiş Tarihi : 26-11-2021-15:00
Satın Alınacak Mal - Hizmet :

ELEMENTER SİGORTA POLİÇE YENİLEME

Talep Eden Birim : İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Satın Alan Birim : SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
Satın Alma Usulü : AÇIK İHALE
Satın Alımın Yapılacağı Yer : İstanbul Galata Üniversitesi A Blok 1 Kat Toplantı Odası
Satın Alımın Yapılacağı Tarih : 26-11-2021-15:00
İlgili Memur : Recep TAVAN - recep.tavan@galata.edu.tr
İstenilen Belgeler :

İhale Dökümanı Alındı Belgesi

İmzalı yangın ve ekleri teminat bedel tablosu,

Teklif veren acentenin İmza sirküleri

Vekaletname (vekil ise)

İmza Beyannamesi(vekil ise)

Teklif veren acentenin İmza sirküleri

Teklif veren acentenin Ticaret Odası Faaliyet belgesi

Teklif veren acentenin Ticaret sicil gazetesi

Geçici Teminat Mektubu  %3

Teklif veren acentenin İş Bitirme Belgelesi

Teklif veren acente çalışanı SEGEM belgeleri.

Teklif veren acentenin teklif aldığı sigorta şirketi ile acentelik yetki belgesi

Birim fiyat teklif mektubu

Birim fiyat teklif cetveli

Teklif veren aracının  yıllık teminat limiti 500.000,00 TL (BeşyüzbinTürklirası) den az olmamak kaydı ile Mesleki Sorumluluk Sigortası

USB Bellek (Evraklarının dijital ortamda olması gerekmektedir)

 

İhale Dosya Ekleri :

20211101 - Elementer Sigorta Poliçe Yenileme İhalesi

Açıklama :

İhaleye Ksmi Teklif Verilemez -İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.  Hesap Adı: İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ  IBAN TR23 0001 2009 7510 0016 0030 72  hesaba işin adı, gerçek ve tüzel kişi unvanı, vergi ve kimlik numaraları belirtilerek yatırılır Dekont karşılığında  İdarenin adresinden İHALE ALINDI BELGESİ alınabilir. 
 -İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur