Sağlık Bilimleri Laboratuvar Malzeme Alımı İhalesi

İhale No : 20220103
Başlangıç Tarihi : 23-01-2022-09:00
Bitiş Tarihi : 31-01-2022-12:00
Satın Alınacak Mal - Hizmet :

15 Kalem Sağlık Bilimleri Laboratuvar Ders Malzemesi  Alımı Vakıf Yüksek Öğretim Kurunları İhale Yönetmeliğinin 16. maddesine göre Açık İhale usülü ile ihale edilecektir.

Talep Eden Birim : MYO MÜDÜRLÜĞÜ
Satın Alan Birim : SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
Satın Alma Usulü : AÇIK İHALE
Satın Alımın Yapılacağı Yer : İstanbul Galata Üniversitesi A Blok 1 Kat Toplantı Odası
Satın Alımın Yapılacağı Tarih : 31-01-2022-12:00
İlgili Memur : Recep TAVAN - recep.tavan@galata.edu.tr
İstenilen Belgeler :

-        İhale Dökümanı Alındı Belgesi

-        İmza sirküleri

-        Vekaletname(vekil ise)

-        İmza beyannamesi (vekil ise)

-        Ticeret Odası Faaliyet belgesi

-        Ticaret sicil gazetesi

-        Birim Fiyat Teklifi

-        Birim Fiyat Cetveli

-        Excell Fiyat  Listelerin yüklendiği Flash Bellek

 

İhale Dosya Ekleri :

 

20220103 - Sağlık Bilimleri Laboratuvar Malzeme Alımı İhalesi İhale Dökümanı

Açıklama :

- İhaleye Kısmi Teklif Verilemez- Bu ihalede Kısım sayısı  1 (Bir) dir

- İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

- 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 

- Hesap Adı: İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ 

- IBAN TR23 0001 2009 7510 0016 0030 72  hesaba işin adı, gerçek ve tüzel kişi unvanı, vergi ve kimlik numaraları belirtilerek yatırılır

- Dekont karşılığında  İdarenin adresinden İHALE ALINDI BELGESİ alınabilir. 

- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.