GÜVENLİK TEMİZLİK TEKNİK PERSONEL ALIMI İHALESİ

İhale No : 20220101
Başlangıç Tarihi : 12-01-2022-09:00
Bitiş Tarihi : 19-01-2022-15:00
Satın Alınacak Mal - Hizmet :

12 GÜVENLİK – 12 TEMİZLİK – 2 TEKNİK Personel Hizmet Alımı işi  Vakıf Yüksek Öğretim Kurunları İhale Yönetmeliğinin 16. maddesine göre Açık İhale usülü ile ihale edilecektir.

Talep Eden Birim : İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Satın Alan Birim : SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
Satın Alma Usulü : AÇIK İHALE
Satın Alımın Yapılacağı Yer : İstanbul Galata Üniversitesi A Blok 1 Kat Toplantı Odası
Satın Alımın Yapılacağı Tarih : 19-01-2022-15:00
İlgili Memur : Recep TAVAN - recep.tavan@galata.edu.tr
İstenilen Belgeler :
 • İhale Dökümanı Alındı Belgesi
 • İmza sirküleri
 • Vekaletname(vekil ise)
 • İmza beyannamesi (vekil ise)
 • Geçici Teminat Mektubu
 • Ticeret Odası Faaliyet belgesi
 • Ticaret sicil gazetesi
 • İş bitirme belgesi
 • Birim Fiyat Teklifi
 • Birim Fiyat Cetveli
 • Excell Fiyat  Listelerin yüklendiği Flash Bellek
 • Güvenlik için teklif veren istekli firmanın en az 5.000 .000,00TL (BeşMilyonTL) tutarlı özel güvenlik mali sorumluluk sigortası poliçesi
 • Temizlik ve Teknik için teklif veren istekli firmanın en az 800.000,00 TL (SekizyüzBinTL) tutarlı  mali sorumluluk sigortası poliçesi
 • Güvenlik Teklifi veren istekli için  Iso 9001  Iso 45 001 kalite belgeleri
 • Temizlik ve Teknik için teklif veren istekli için  Iso 9001  İso 14 001 İso  45 001 iso 41001  kalite belgeleri
 • İhaleye katılacak istekliler ihale konusu iş ile ilgili mutlaka  bir  Yükseköğretim kurumu  veya bir Avm  veya bir Banka  ile 12 ay boyunca personel çalıştırdığını gösteren belgeler
 • İhaleye katılacak istekliler Güvenlik için Özel Güvenlik Faaliyet İzin Belgesini sunmak zorundadır.
 • İhaleye katılacak isteklilerin şirket merkezlerinin , işin hizmetin verileceği il sınırında bulunduğunu gösterir belgeleri,
İhale Dosya Ekleri :

20220101 - Güvenlik_ Temizlik ve Teknik Personel Temini İhalesi

20220101 - Zeyilname 01

Açıklama :

İhaleye Ksmi Teklif Verilebilir - Bu ihalede Kısım sayısı  2 (iki)dir-İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.  Hesap Adı: İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ  IBAN TR23 0001 2009 7510 0016 0030 72  hesaba işin adı, gerçek ve tüzel kişi unvanı, vergi ve kimlik numaraları belirtilerek yatırılır Dekont karşılığında  İdarenin adresinden İHALE ALINDI BELGESİ alınabilir. 
 -İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur