SINIF VE OFİSLER İÇİN MOBİLYA ALIMI İHALESİ

İhale No : 20220904
Başlangıç Tarihi : 18-09-2022-09:00
Bitiş Tarihi : 26-09-2022-16:00
Satın Alınacak Mal - Hizmet :

14 KALEM MOBİLYA VE TEFRİŞAT  ALIMI İHALESİ Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 16. maddesine göre Açık İhale usülü ile ihale edilecektir.

Talep Eden Birim : İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Satın Alan Birim : SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
Satın Alma Usulü : AÇIK İHALE
Satın Alımın Yapılacağı Yer : İstanbul Galata Üniversitesi A Blok 1 Kat Toplantı Odası
Satın Alımın Yapılacağı Tarih : 26-09-2022-16:00
İlgili Memur : Recep TAVAN - recep.tavan@galata.edu.tr
İstenilen Belgeler :

-         İhale Dökümanı Alındı Belgesi

-         İmza sirküleri

-         Vekaletname (vekil ise)

-         İmza beyannamesi (vekil ise)

-         Ticeret Odası Faaliyet belgesi

-         Ticaret sicil gazetesi

-         Birim Fiyat Cetveli

-         Birim Fiyat Mektubu

-         Excell Fiyat  Listelerin yüklendiği Flash Bellek

-         İdari Şartname Kaşeli İmzalı

-         Sözleşme Tasarısı Kaşeli İmzalı

-         Teknik Şartname Kaşeli İmzalı

İhale Dosya Ekleri :
Açıklama :

- İhaleye Kısmi Teklif Verilebilir - Bu ihalede Kısım sayısı  1 (bir)dir

- İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 

- 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.  Hesap Adı: İSTANBUL GALATA  ÜNİVERSİTESİ  IBAN TR23 0001 2009 7510 0016 0030 72  hesaba  işin adı, gerçek ve tüzel kişi unvanı, vergi ve kimlik numaraları belirtilerek yatırılır   

- Dekont karşılığında  İdarenin adresinden İHALE ALINDI BELGESİ alınabilir. 

- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur

- Geçici Teminat İstenmeyecektir

- İstekliler tarafından teklifler İstanbul Galata Üniversitesi Satınalma Müdürlüğüne teslim edilecektir. İhalenin yapılacağı saate kadar ihale teklifleri alınacaktır. 

- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 takvim günüdür

- 515776 Sayılı Yatırım Teşvik Belge No ile teşvikli alım yapılacaktır