SINIF VE OFİS İHTİYAÇLARI DONANIM ALIMI İHALESİ

İhale No : 20220801
Başlangıç Tarihi : 14-08-2022-09:00
Bitiş Tarihi : 22-08-2022-15:00
Satın Alınacak Mal - Hizmet :

16 KALEM TEKNOLOJİK DONANIM ALIMI. Vakıf Yüksek Öğretim Kurunları İhale Yönetmeliğinin 16. maddesine göre Açık İhale usülü ile ihale edilecektir.

 

Talep Eden Birim : BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Satın Alan Birim : SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
Satın Alma Usulü : AÇIK İHALE
Satın Alımın Yapılacağı Yer : İstanbul Galata Üniversitesi A Blok 1 Kat Toplantı Odası
Satın Alımın Yapılacağı Tarih : 22-08-2022-15:00
İlgili Memur : Recep TAVAN - recep.tavan@galata.edu.tr
İstenilen Belgeler :

-        İhale Dökümanı Alındı Belgesi

-        İmza sirküleri

-        Vekaletname(vekil ise)

-        İmza beyannamesi (vekil ise)

-        Ticeret Odası Faaliyet belgesi

-        Ticaret sicil gazetesi

-        Birim Fiyat Teklif Cetveli

-        Birim Fiyat Teklif Mektubu

-        Excell Fiyat  Listelerin yüklendiği Flash Bellek

 

İhale Dosya Ekleri :
Açıklama :

İhale dokümanının görülmesi

-İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.  Hesap Adı: İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ  IBAN TR23 0001 2009 7510 0016 0030 72  hesaba işin adı, gerçek ve tüzel kişi unvanı, vergi ve kimlik numaraları belirtilerek yatırılır Dekont karşılığında  İdarenin adresinden İHALE ALINDI BELGESİ alınabilir. 

 -İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur

Tekliflerin sunulması

İstekliler tarafından teklifler İstanbul Galata Üniversitesi Satınalma Müdürlüğüne teslim edilecektir. İhalenin yapılacağı saate kadar ihale teklifleri alınacaktır.

Tekliflerin geçerlilik süresi

Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 takvim günüdür. 

Geçici teminat

  • Geçici Teminat istenmeyecektir 

İhaleye Kısmi Teklif Verilebilir

  • Bu ihalede kısım sayısı 3(üç)tür