Sağlık Laboratuvarları Gereçleri Alımı İhalesi

İhale No : 20220902
Başlangıç Tarihi : 10-09-2022-09:00
Bitiş Tarihi : 19-09-2022-12:00
Satın Alınacak Mal - Hizmet :

3 GRUP - 216 Kalem Sağlık Bilimleri Laboratuvar Gereçleri  Alımı İstanbul Galata Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16. maddesine göre Açık İhale usülü ile ihale edilecektir.

Talep Eden Birim : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Satın Alan Birim : SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
Satın Alma Usulü : AÇIK İHALE
Satın Alımın Yapılacağı Yer : İstanbul Galata Üniversitesi A Blok 1 Kat Toplantı Odası
Satın Alımın Yapılacağı Tarih : 19-09-2022-12:00
İlgili Memur : Recep TAVAN - recep.tavan@galata.edu.tr
İstenilen Belgeler :

-          İhale Dökümanı Alındı Belgesi

-          İmza sirküleri

-          Vekaletname (vekil ise)

-          İmza beyannamesi (vekil ise)

-          Ticeret Odası Faaliyet belgesi

-          Ticaret sicil gazetesi

-          Birim Fiyat Cetveli

-          Birim Fiyat Mektubu

-          Excell Fiyat  Listelerin yüklendiği Flash Bellek

-          İdari Şartname Kaşeli İmzalı

-          Teknik Şartname Kaşeli İmzalı

İhale Dosya Ekleri :
Açıklama :

- İhaleye Kısmi Teklif Verilebilir - Bu ihalede Kısım sayısı  3 (üç)tür

- İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 

- 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.  Hesap Adı: İSTANBUL GALATA  ÜNİVERSİTESİ  IBAN TR23 0001 2009 7510 0016 0030 72  hesaba  işin adı, gerçek ve tüzel kişi unvanı, vergi ve kimlik numaraları belirtilerek yatırılır   

- Dekont karşılığında  İdarenin adresinden İHALE ALINDI BELGESİ alınabilir. 

- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur

- Geçici Teminat İstenmeyecektir

- İstekliler tarafından teklifler İstanbul Galata Üniversitesi Satınalma Müdürlüğüne teslim edilecektir. İhalenin yapılacağı saate kadar ihale teklifleri alınacaktır. 

- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 takvim günüdür