RİNG SERVİS ARACI KİRALAMA İŞİ

İhale No : 20231001
Başlangıç Tarihi : 01-10-2023-09:00
Bitiş Tarihi : 09-10-2023-13:00
Satın Alınacak Mal - Hizmet :

RİNG SERVİS ARACI KİRALAMA işi  İstanbul Galata Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16. maddesine göre Açık İhale usülü ile ihale edilecektir.

Talep Eden Birim : İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Satın Alan Birim : SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
Satın Alma Usulü : AÇIK İHALE
Satın Alımın Yapılacağı Yer : İstanbul Galata Üniversitesi A Blok 1 Kat Toplantı Odası
Satın Alımın Yapılacağı Tarih : 09-10-2023-13:00
İlgili Memur : MERVE ÜNVER merve.unver@galata.edu.tr
İstenilen Belgeler :

-          İhale Dökümanı Alındı Belgesi

-          İmza sirküleri

-          Vekaletname(vekil ise)

-          İmza beyannamesi (vekil ise)

-          Ticeret Odası Faaliyet belgesi veya Servisçiler Odası Faaliyet Belgesi

-          Ticaret sicil gazetesi veya Esnaf Sicili Kaydı

-          Birim Fiyat Teklifi

-          Birim Fiyat Cetveli

-          Excell Fiyat  Listelerin yüklendiği Flash Bellek

İhale Dosya Ekleri :
Açıklama :

-İhaleye Kısmi Teklif verilemez. İhalede Kısım sayısı 1(bir)dir

- İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

- 1000 TRY (BİN Türk Lirası) karşılığı TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.  Hesap Adı: İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ  IBAN TR23 0001 2009 7510 0016 0030 72  hesaba işin adı, gerçek ve  tüzel kişi unvanı, vergi ve kimlik numaraları belirtilerek yatırılır

- Dekont karşılığında  İdarenin adresinden İHALE ALINDI BELGESİ alınabilir. 

- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

- Geçici Teminat İstenmeyecektir. 

- İstekliler tarafından teklifler İstanbul Galata Üniversitesi Satınalma Müdürlüğüne teslim edilecektir. İhalenin yapılacağı saate kadar ihale teklifleri alınacaktır. 

- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 takvim günüdür.