P BLOK PC VE GÖRÜNTÜLEME MALZEMELERİ ALIMI İHALESİ

İhale No : 20230806
Başlangıç Tarihi : 29-07-2023-09:00
Bitiş Tarihi : 07-08-2023-13:00
Satın Alınacak Mal - Hizmet :

P BLOK PC VE GÖRÜNTÜLEME MALZEMELERİ ALIMI İHALESİ MAL ALIMI 2 KISIM 6 KALEM 95 ADET  İstanbul Galata Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16. maddesine göre Açık İhale usülü ile ihale edilecektir.

Talep Eden Birim : BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Satın Alan Birim : SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
Satın Alma Usulü : İstanbul Galata Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16. maddesine göre Açık İhale Usülü ile ihale edilecektir.
Satın Alımın Yapılacağı Yer : İstanbul Galata Üniversitesi A Blok 1 Kat Toplantı Odası
Satın Alımın Yapılacağı Tarih : 07-08-2023-13:00
İlgili Memur : RECEP TAVAN recep.tavan@galata.edu.tr
İstenilen Belgeler :

-         İhale Dökümanı Alındı Belgesi

-         İmza sirküleri

-         Vekaletname(vekil ise)

-         İmza beyannamesi (vekil ise)

-         Ticeret Odası Faaliyet belgesi

-         Ticaret sicil gazetesi

-         Birim Fiyat Teklifi

-         Birim Fiyat Cetveli

-         Excell Fiyat  Listelerin yüklendiği Flash Bellek

İhale Dosya Ekleri :
Açıklama :

- İhaleye Kısmi Teklif verfilebilir. İhalede Kısım sayısı 2(iki)dir

- İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

- 1000 TRY (BİN Türk Lirası) karşılığı TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.  Hesap Adı: İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ  IBAN TR23 0001 2009 7510 0016 0030 72  hesaba işin adı, gerçek ve  tüzel kişi unvanı, vergi ve kimlik numaraları belirtilerek yatırılır

- Dekont karşılığında  İdarenin adresinden İHALE ALINDI BELGESİ alınabilir. 

- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

- Geçici Teminat İstenmeyecektir. 

- İstekliler tarafından teklifler İstanbul Galata Üniversitesi Satınalma Müdürlüğüne teslim edilecektir. İhalenin yapılacağı saate kadar ihale teklifleri alınacaktır. 

- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 takvim günüdür.

- 515776 Sayılı Yatırım Teşvik Belge No ile KDV teşviğinden yararlanılacaktır.