İnternet - Bulut Erişim ve Network Destek İhalesi

İhale No : 20230402
Başlangıç Tarihi : 07-04-2023-09:00
Bitiş Tarihi : 14-04-2023-15:00
Satın Alınacak Mal - Hizmet :
İnternet -Bulut Erişim ve Network Destek İhalesi  işi  İstanbul Galata Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16. maddesine göre Açık İhale usülü ile ihale edilecektir.
Talep Eden Birim : BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Satın Alan Birim : SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
Satın Alma Usulü : AÇIK İHALE
Satın Alımın Yapılacağı Yer : İstanbul Galata Üniversitesi A Blok 1 Kat Toplantı Odası
Satın Alımın Yapılacağı Tarih : 14-04-2023-15:00
İlgili Memur : RECEP TAVAN recep.tavan@galata.edu.tr
İstenilen Belgeler :

-İhale Dökümanı Alındı Belgesi

-İmza sirküleri

-Vekaletname(vekil ise)

-İmza beyannamesi (vekil ise)

-Ticeret Odası Faaliyet belgesi

-Ticaret sicil gazetesi

-İş bitirme belgesi

-Birim Fiyat Teklif Cetveli

-Birim Fiyat Teklif Mektubu

-Excell Fiyat  Listelerin yüklendiği Flash Bellek

-İhaleye katılacak istekli firmaların yetkinlik belgeleri

İhale Dosya Ekleri :
Açıklama :

 

- İhaleye Kısmi Teklif verilemez. İhalede Kısım sayısı 1(bir)dir

- İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

- 1000 TRY (BİN Türk Lirası) karşılığı TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.  Hesap Adı: İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ  IBAN TR23 0001 2009 7510 0016 0030 72  hesaba işin adı, gerçek ve  tüzel kişi unvanı, vergi ve kimlik numaraları belirtilerek yatırılır

- Dekont karşılığında  İdarenin adresinden İHALE ALINDI BELGESİ alınabilir. 

- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

- Geçici Teminat İstenmeyecektir

- İstekliler tarafından teklifler İstanbul Galata Üniversitesi Satınalma Müdürlüğüne teslim edilecektir. İhalenin yapılacağı saate kadar ihale teklifleri alınacaktır. 

- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 takvim günüdür.