GÜVENLİK GÖREVLİSİ PERSONEL TEMİNİ İHALESİ 2024

İhale No : 20240501
Başlangıç Tarihi : 10-05-2024-09:00
Bitiş Tarihi : 17-05-2024-15:00
Satın Alınacak Mal - Hizmet :

11 Kişi Güvenlik Görevlisi Personel Temini İhalesi  işi  Vakıf Yüksek Öğretim Kurunları İhale Yönetmeliğinin 16. maddesine göre Açık İhale usülü ile ihale edilecektir.

Talep Eden Birim : İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Satın Alan Birim : SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
Satın Alma Usulü : İstanbul Galata Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16. maddesine göre Açık İhale Usülü ile ihale edilecektir.
Satın Alımın Yapılacağı Yer : İstanbul Galata Üniversitesi A Blok 1 Kat Toplantı Odası
Satın Alımın Yapılacağı Tarih : 17-05-2024-15:00
İlgili Memur : RECEP TAVAN recep.tavan@galata.edu.tr
İstenilen Belgeler :

-          İhale Dökümanı Alındı Belgesi

-          İmza sirküleri

-          Vekaletname(vekil ise)

-          İmza beyannamesi (vekil ise)

-          Geçici Teminat Mektubu

-          Ticeret Odası Faaliyet belgesi

-          Ticaret sicil gazetesi

-          İş bitirme belgesi

-          Birim Fiyat Teklif Cetveli

-          Birim Fiyat Teklif Mektubu

-          Excell Fiyat  Listelerin yüklendiği Flash Bellek

-          İhaleye katılacak istekli firmanın en az 5.000.000,00 TL (BeşMilyonTL) tutarlı özel güvenlik mali sorumluluk sigortası poliçesi.

-          İhaleye katılacak istekliler için  Iso 9001 ve Iso 45001 ,Kalite belgeleri

-          İhaleye katılacak istekliler ihale konusu iş ile ilgili bir  Yükseköğretim kurumunda 12 aylık dönemler  boyunca ve 5 yıl içinde 2 dönem personel çalıştırdığını gösteren iş deneyim belgeleri.

-          Yer Görme Belgesi

-          İhaleye katılacak istekliler Güvenlik için Özel Güvenlik Faaliyet İzin Belgesini sunmak zorundadır.

İhale Dosya Ekleri :
Açıklama :
- İhaleye Kısmi Teklif verilemez. İhalede Kısım sayısı 1(bir)dir
- İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
- 1000 TRY (BİN Türk Lirası) karşılığı TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.  Hesap Adı: İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ  IBAN TR23 0001 2009 7510 0016 0030 72  hesaba işin adı, gerçek ve  tüzel kişi unvanı, vergi ve kimlik numaraları belirtilerek yatırılır
- Dekont karşılığında  İdarenin adresinden İHALE ALINDI BELGESİ alınabilir. 
- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ tutarda geçici teminat vereceklerdir.
- İstekliler tarafından teklifler İstanbul Galata Üniversitesi Satınalma Müdürlüğüne teslim edilecektir. İhalenin yapılacağı saate kadar ihale teklifleri alınacaktır. 
- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 takvim günüdür.