GENEL TEMİZLİK VE ÇAYOCAĞI SARF MALZEMELERİ ALIMI İHALESİ

İhale No : 20220901
Başlangıç Tarihi : 03-09-2022-09:00
Bitiş Tarihi : 12-09-2022-15:00
Satın Alınacak Mal - Hizmet :

45 KALEM GENEL TEMİZLİK  VE ÇAYOCAĞI SARF MALZEMELERİ ALIMI İHALESİ İstanbul Galata Üniversitesi İhale yönetmeliğinin 16. maddesine göre Açık İhale usülü ile ihale edilecektir.

Talep Eden Birim : BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Satın Alan Birim : SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
Satın Alma Usulü : AÇIK İHALE
Satın Alımın Yapılacağı Yer : İstanbul Galata Üniversitesi A Blok 1 Kat Toplantı Odası
Satın Alımın Yapılacağı Tarih : 12-09-2022-15:00
İlgili Memur : Recep TAVAN - recep.tavan@galata.edu.tr
İstenilen Belgeler :

-          İhale Dökümanı Alındı Belgesi

-          İmza sirküleri

-          Vekaletname (vekil ise)

-          İmza beyannamesi (vekil ise)

-          Ticeret Odası Faaliyet belgesi

-          Ticaret sicil gazetesi

-          Birim Fiyat Cetveli

-          Birim Fiyat Mektubu

-          Excell Fiyat  Listelerin yüklendiği Flash Bellek

-          İdari Şartname Kaşeli İmzalı

-          Sözleşme Tasarısı Kaşeli İmzalı

-           Teknik Şartname Kaşeli İmzalı

İhale Dosya Ekleri :
Açıklama :

- İhaleye Kısmi Teklif Verilemez - Bu ihalede Kısım sayısı  1 (bir)dir

- İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 

- 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.  Hesap Adı: İSTANBUL GALATA  ÜNİVERSİTESİ  IBAN TR23 0001 2009 7510 0016 0030 72  hesaba  işin adı, gerçek ve tüzel kişi unvanı, vergi ve kimlik numaraları belirtilerek yatırılır   

- Dekont karşılığında  İdarenin adresinden İHALE ALINDI BELGESİ alınabilir. 

- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur

- Geçici Teminat İstenmeyecektir

- İstekliler tarafından teklifler İstanbul Galata Üniversitesi Satınalma Müdürlüğüne teslim edilecektir. İhalenin yapılacağı saate kadar ihale teklifleri alınacaktır. 

- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 takvim günüdür