GENEL TEMİZLİK VE ÇAYOCAĞI SARF MALZEMELERİ ALIMI İHALESİ

İhale No : 20220401
Başlangıç Tarihi : 22-04-2022-08:00
Bitiş Tarihi : 29-04-2022-15:00
Satın Alınacak Mal - Hizmet :

55 KALEM GENEL TEMİZLİK  VE ÇAYOCAĞI SARF MALZEMELERİ ALIMI İHALESİ Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları İhale yönetmeliğinin 16. maddesine göre Açık İhale usülü ile ihale edilecektir.

Talep Eden Birim : İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Satın Alan Birim : SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
Satın Alma Usulü : AÇIK İHALE
Satın Alımın Yapılacağı Yer : İstanbul Galata Üniversitesi A Blok 1 Kat Toplantı Odası
Satın Alımın Yapılacağı Tarih : 29-04-2022-15:00
İlgili Memur : Recep TAVAN - recep.tavan@galata.edu.tr
İstenilen Belgeler :

-        İhale Dökümanı Alındı Belgesi

-        İmza sirküleri

-        Vekaletname(vekil ise)

-        İmza beyannamesi (vekil ise)

-        Ticeret Odası Faaliyet belgesi

-        Ticaret sicil gazetesi

-        Birim Fiyat Cetveli

-        Birim Fiyat Mektubu

-        Excell Fiyat  Listelerin yüklendiği Flash Bellek

İhale Dosya Ekleri :
Açıklama :

-İhaleye Kısmi Teklif Verilemez - Bu ihalede Kısım sayısı  1 (bir)dir

- İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 

- 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.  Hesap Adı: İSTANBUL GALATA  ÜNİVERSİTESİ  IBAN TR23 0001 2009 7510 0016 0030 72  hesaba  işin adıgerçek ve tüzel kişi unvanıvergi ve kimlik numaraları belirtilerek yatırılır   

-Dekont karşılığında  İdarenin adresinden İHALE ALINDI BELGESİ alınabilir. 

 -İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur

- Geçici Teminat İstenmeyecektir

İstekliler tarafından teklifler İstanbul Galata Üniversitesi Satınalma Müdürlüğüne teslim edilecektir. İhalenin yapılacağı saate kadar ihale teklifleri alınacaktır. 

- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 takvim günüdür.