Gastronomi Mutfak Gereçleri Alımı İhalesi

İhale No : 20211001
Başlangıç Tarihi : 14-10-2021-09:00
Bitiş Tarihi : 21-10-2021-15:00
Satın Alınacak Mal - Hizmet :

95 KALEM Gastronomi Mutfak Gereçleri Alımı İhalesi 

 

Talep Eden Birim : REKTÖRLÜK
Satın Alan Birim : SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
Satın Alma Usulü : AÇIK İHALE
Satın Alımın Yapılacağı Yer : İstanbul Galata Üniversitesi A Blok 1 Kat Toplantı Odası
Satın Alımın Yapılacağı Tarih : 21-10-2021-15:00
İlgili Memur : Recep TAVAN - recep.tavan@galata.edu.tr
İstenilen Belgeler :
 • İhale Dökümanı Alındı Belgesi
 • İmza sirküleri
 • Vekaletname(vekil ise)
 • İmza beyannamesi (vekil ise)
 • Geçici Teminat Mektubu
 • Ticeret Odası Faaliyet belgesi
 • Ticaret sicil gazetesi
 • İş bitirme belgesi
 • Birim Fiyat Teklifi
 • Birim Fiyat Cetveli
 • Excell Fiyat  Listelerin yüklendiği Flash Bellek
İhale Dosya Ekleri :

20211001 - Gastronomi Ders Gereçleri Alımı İhalesi

Açıklama :

İhaleye Ksmi Teklif Verilemez -İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.  Hesap Adı: İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ  IBAN TR23 0001 2009 7510 0016 0030 72  hesaba işin adı, gerçek ve tüzel kişi unvanı, vergi ve kimlik numaraları belirtilerek yatırılır Dekont karşılığında  İdarenin adresinden İHALE ALINDI BELGESİ alınabilir. 
 -İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur