ELEMENTER SİGORTA POLİÇE YENİLEME İHALESİ

İhale No : 20221201
Başlangıç Tarihi : 14-12-2022-09:00
Bitiş Tarihi : 21-12-2022-15:00
Satın Alınacak Mal - Hizmet :

ELEMENTER SİGORTA POLİÇE YENİLEME İHALESİ 12 AY . İstanbul Galata Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16. maddesine göre Açık İhale usülü ile ihale edilecektir.

Talep Eden Birim : MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Satın Alan Birim : SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
Satın Alma Usulü : AÇIK İHALE
Satın Alımın Yapılacağı Yer : İstanbul Galata Üniversitesi A Blok 1 Kat Toplantı Odası
Satın Alımın Yapılacağı Tarih : 21-12-2022-15:00
İlgili Memur : RECEP TAVAN
İstenilen Belgeler :

İhale Dökümanı Alındı Belgesi

İmzalı yangın ve ekleri teminat bedel tablosu,

Teklif veren acentenin İmza sirküleri

Vekaletname (vekil ise)

İmza Beyannamesi(vekil ise)

Teklif veren acentenin İmza sirküleri

Teklif veren acentenin Ticaret Odası Faaliyet belgesi

Teklif veren acentenin Ticaret sicil gazetesi

Geçici Teminat Mektubu  %3

Teklif veren acentenin İş Bitirme Belgelesi

Teklif veren acente çalışanı SEGEM belgeleri.

Teklif veren acentenin teklif aldığı sigorta şirketi ile acentelik yetki belgesi

Birim fiyat teklif mektubu

Birim fiyat teklif cetveli

Teklif veren aracının  yıllık teminat limiti 500.000,00 TL (BeşyüzbinTürklirası) den az olmamak kaydı ile Mesleki Sorumluluk Sigortası

USB Bellek (Evraklarının dijital ortamda olması gerekmektedir)

İhale Dosya Ekleri :
Açıklama :

- İhaleye Kısmi Teklif Verilemez

- İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 

- 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.  Hesap Adı: İSTANBUL GALATA  ÜNİVERSİTESİ  IBAN TR23 0001 2009 7510 0016 0030 72  hesaba  işin adı, gerçek ve tüzel kişi unvanı, vergi ve kimlik numaraları belirtilerek yatırılır   

- Dekont karşılığında  İdarenin adresinden İHALE ALINDI BELGESİ alınabilir. 

- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur

- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

- İstekliler tarafından teklifler İstanbul Galata Üniversitesi Satınalma Müdürlüğüne teslim edilecektir. İhalenin yapılacağı saate kadar ihale teklifleri alınacaktır. 

- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30takvim günüdür.